Start
Contact en CV
Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Universiteit van Tilburg
Netwerk en lidmaatschappen

Religie en natuur

Hindoes in diaspora
Overige activiteiten

Religie en natuur

De verbinding van religie en natuur, of andersom, van natuur en religie, wordt in de godsdienstweten-schappen vaak verbonden met vroegere tijden en verre volken. In de huidige tijd blijkt dat de studie van die samenhang niet alleen belangrijke inzichten geeft in het ontstaan van religieuze concepten en praktijken, maar ook in de voortdurende inspiratie die mensen geven en ontlenen aan ‘ultimate concerns’, juist in een wereld waarin zowel natuur als religie aan veranderende beleving, functionaliteit en duiding onderhevig zijn.

 

Behalve dat natuur als een vitale bron voor zingeving, schoonheid en welzijn erkend wordt, heeft zich een groot wetenschappelijk domein geopend waarin deze relatie in detail en met steeds weer andere correlaties wordt onderzocht:

  • Welke aan natuurlijke fenomenen, landschappen, het ritme van seizoenen en hemellichamen, de dierenwereld, en elementaire krachten ontleende beeldspraak of vormentaal wordt in religies en andere zingevingsystemen gebruikt?
  • Welke kosmologische, mythologische en narratieve tradities liggen ten grondslag aan culturele concepten en gebruiken?
  • Hoe vindt deze koppeling een weg in ritueel, kalenderfeesten, en magische praktijken?
  • En hoe werkt een dergelijk verband door in niet-religieuze zingeving, in ethiek, economie, en hedendaagse ecologische bewegingen: wanneer religieuze tradities aangeboord worden om milieubewustzijn te stimuleren, welke valkuilen doen zich dan voor? Meer …
 

 

 

Enkele natuurgedichten…