Start
Contact en CV
Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Universiteit van Tilburg
Netwerk en lidmaatschappen
Religie en natuur
Hindoes in diaspora

Overige activiteiten

Overige activiteiten

Albertina Nugteren heeft meerdere bredere functies vervuld. In de jaren 1991 tot 1995 was ze tevens als docent Religiestudies verbonden aan de Radbouduniversiteit. Voorts heeft ze vele buiten-universitaire lezingen gegeven in wisselende contexten, zoals in het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld als auteur of mede-auteur van een boek over holisme, over rituelen na rampen, en over bio-ethische kwesties.

Ook was ze meermaals als docent betrokken bij cursussen, zoals van het Academisch Genootschap Eindhoven, HOVO, Filosofie Oost West, de Internationale School voor Filosofie, en de School voor Comparatieve Filosofie. Ze gaf meerdere interviews voor radio, televisie en kranten.

 

Ze gaf gastcolleges aan meerdere buitenlandse universiteiten, zoals in Antwerpen, Leuven, Erfurt, München, Calcutta, Delhi, en Dhaka.

 

Ze nam actief deel aan vele internationale congressen in het buitenland, zoals in Berlijn, Wenen, Londen, Turijn, Durban (Zuid Afrika), Gainesville (Florida), Delhi, Bangkok, San Diego (Californië), Salzburg, Denpasar (Bali), Perth (West Australië), en Thimphu (Bhutan).

 

Ze heeft binnen de wetenschap meerdere bestuursfuncties vervuld, zoals binnen ARIES Nederland (Association pour la Recherche de l’Ésotérisme), het Nederlands Genootschap voor Godsdienst-wetenschap (NGG) en de Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschappen (NOSTER). Ook maakte ze deel uit van een NVAO-accreditatiecommissie.

 

Binnen haar aanstelling in Tilburg is ze actief (geweest) in meerdere verbanden, zoals in een geassocieerd lidmaatschap van de Leidse Onderzoekschool voor de Studie van Religie, als tutor/mentor en docent van scriptieseminars, als studiecoördinator van verschillende opleidingen, als lid van de Kerngroep Babylon, als lid van verschillende tijdelijke commissies en werkgroepen, als voorzitter van de Opleidingscommissies van de faculteit FGW/TSH, en als thesis-supervisor bij de Master Organizing Cultural Diversity van de Faculteit Sociale Wetenschappen (nu Master Managing Cultural Diversity, binnen Tilburg School of Humanities). Verder is ze een bekende verschijning bij introductiedagen, proefcolleges en voorlichtingsevenementen.

 

Ze is lid van de jury van de E. du Perronprijs.

 

In 2011 won een uitgave van de Tilburgse Kinderuniversiteit, getiteld Ik! Wie is dat?, waaraan zij samen met collega Herman Beck de bijdrage leverde ‘Waarin geloof jij?’ een zilveren griffel.