Start
Contact en CV
Onderzoek
Onderwijs
Publicaties
Universiteit van Tilburg
Netwerk en lidmaatschappen
Religie en natuur

Hindoes in diaspora

Overige activiteiten

Hindoes in diaspora

Religieuze diversiteit is een feit. Niet alleen binnen een bepaalde religieuze groep zelf, mede als gevolg van allerlei processen van individualisering, secularisering, en globalisering, maar ook in nationale en internationale verbanden.

 

Door demografische bewegingen zijn levensbeschouwelijke tradities die vroeger tot een beperkte geografische landkaart behoorden nu over grote delen van de wereld uitgewaaierd. Dit heeft verstrekkende gevolgen, zowel intrareligieus als interreligieus. Meer …